Wet Garden

Top: Fresh, Fruity, Citrus, Aromatic

Middle: Jasmine, Rose, Muguet, Spicy

Bottom: Wood, Cream, Powdery, Musk

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station:

01 YEAR
bảo hành

FREE
shipping

SUPPORT
24/7

CÔNG NGHỆ
vượt trội