Shangri-La

Top: Mint, Black tea, Bergamot

Middle: Plumeria, Cottonrose, Jasmine, orchid

Base: Musk, Rosewood, Ambrette seed

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station:

01 YEAR
bảo hành

FREE
shipping

SUPPORT
24/7

CÔNG NGHỆ
vượt trội