Romantic

Top: Peach, Freesia, Grapefruit

Middle: Rose, Tonka bean, Lily

Bottom: Amber, Musk, Vanilla, Sandalwood

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station:

01 YEAR
bảo hành

FREE
shipping

SUPPORT
24/7

CÔNG NGHỆ
vượt trội