Top: Orange, Lime, Mandarin orange, Jasmine Lemon, Neroli oil

Middle: Cyclamen, Nutmeg, Osmanthus, Coriander, Violet, Freesia, Sea water, Peach, Hyacinth, Rose, Jasmine, Rosemary, Watermelon ketone

Base: Amber, Patchouli, Oak moss, Cedar Musk

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station

Messenger Chat Zalo

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station

Messenger Chat Zalo
  • Bảo hành 1 năm
  • Free shipping
  • Hỗ trợ 24/7
  • Công nghệ vượt trội

Khách hàng của chúng tôi Mỹ phẩm thiên nhiên