A scent of spices is added to brisk up the melody. Even in the hot steel jungle in June, you feel a cool breeze carrying the smell of the sea inviting you to dance along.

Top: Wormwood, StarAnise, Juniper Berries, jackfruit

Mid: Suede, Coffee, Tobacco, Buchu or Agathosma

Base: Oak, Virginia Cedar, Patchouli, Woody

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station

Messenger Chat Zalo

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station

Messenger Chat Zalo
  • Bảo hành 1 năm
  • Free shipping
  • Hỗ trợ 24/7
  • Công nghệ vượt trội

Khách hàng của chúng tôi Mỹ phẩm thiên nhiên