Fuqi Ocean

Top: Wormwood, StarAnise, Juniper Berries, jackfruit

Mid: Suede, Coffee, Tobacco, Buchu or Agathosma

Base: Oak, Virginia Cedar, Patchouli,Woody

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station:

01 YEAR
bảo hành

FREE
shipping

SUPPORT
24/7

CÔNG NGHỆ
vượt trội