Classic White Tea

Hương đầu (Top): Fresh, White tea, Green, Herbal

Hương giữa (Middle): Fresh, Florale, Thyme, Green

Hương cuối (Bottom): Fruity, Sweet, Mossy

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Station:

01 YEAR
bảo hành

FREE
shipping

SUPPORT
24/7

CÔNG NGHỆ
vượt trội